Begroting 2021

Programma's

Bestuursorganen en -ondersteuning

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Masterplan stadhuis/bestuurscentrum - onderhoud en inventaris

86

86

-

-

Masterplan stadhuis/bestuurscentrum - AV middelen

-

60

-

-

Werkzaamheden bestuurscentrum - inrichting

154

60

-

-

Werkzaamheden bestuurscentrum - onderhoud en inventaris

49

24

-

-

Geo-Informatie: innovatieve investeringen

-

30

30

30

Totaal

289

260

30

30

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43