Begroting 2021

Programma's

Veiligheid

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Vervanging scooters THOR

-

19

-

-

Vervanging voertuigen THOR

42

74

-

-

Openbare verlichting; vervanging armaturen

866

866

866

866

Openbare verlichting; vervanging lichtmasten

406

406

406

406

Totaal

1.314

1.365

1.272

1.272

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43