Begroting 2021

Programma's

Wonen en werkomgeving

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Aanpassingen Common Ground oplossing Signalen

120

-

-

-

Maatregelen openbare ruimte binnenstad

285

285

285

285

Digitalisering watermeters (slimme meters)

53

-

-

-

Kleine inrichtingsprojecten openbare ruimte

298

298

298

298

Groene Delta

317

317

317

317

Bomenplan

125

125

125

125

Investeringen grondbedrijf

41.220

30.312

24.871

26.675

Zuid-Willemspark

310

310

310

310

Totaal

42.728

31.647

26.206

28.010

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43