Begroting 2021

Programma's

Bereikbare stad

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Verkeersmanagement

280

280

280

280

Vervanging auto's

231

231

231

231

Vervanging winterdienst

88

88

88

88

Verkeersregelinstallaties (VRI's)

354

354

354

354

Projecten vitaliseringsplan

5.588

5.906

6.215

6.595

Bouwkundige aanpassingen Parkeergarages

-

564

344

-

Binnenstadsring: Oranjeboulevard

1.300

-

-

-

Fietsplan

925

1.075

1.150

1.150

Verkeersmaatregelen

365

365

365

365

Investeringskrediet Reconstructie Sluis 0 (openbare ruimte)

665

-

-

-

Vervanging Parkeervergunning systeem

150

-

-

-

Vervanging hard- en software meldkamer

40

-

-

-

Digitalisering parkeren 2e fase

245

-

-

-

Investeringskrediet Reconstructie Sluis 0 (riolering)

97

-

-

-

Spoorzone herinrichting Campus Onderwijsboulevard

900

-

-

-

Aanpak onveilige infrastructuur

510

510

510

510

Totaal

11.738

9.373

9.537

9.573

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43