Begroting 2021

Programma's

Bereikbare stad

Ambitie

Onze ambitie is het op een duurzame manier verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en daarmee samenhangend de leefbaarheid en de economie. Centraal daarbij staat een goede bereikbaarheid van de stad voor alle vervoersmodaliteiten. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte moet de overlast voor burgers zo veel mogelijk beperkt worden.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43