Begroting 2021

Financiële begroting

Bijlagen

Totaal subsidieoverzicht 2021

Vanaf 2021 is in de basisinfrastructuur Sociaal domein een aantal regelingen herijkt conform het raadsvoorstel wat in de gemeenteraad van 7 april 2020 is aangenomen. Hierdoor worden sommige subsidies anders gerubriceerd. Er zijn drie subsidieregelingen vastgesteld, hierin zijn meerjarige/flexibele subsidies opgenomen en uitgangspunten voor begrotingssubsidies zoals één subsidie per organisatie en het proportioneel accountmanagement en verantwoording. Dit verklaart het verschil in bedragen 2021 ten opzichte van 2020.

Programma

Naam subsidieontvanger of subsidieregeling

Doelstelling

Geraamde subsidie 2020

Geraamde subsidie 2021

Bestuursorganen en -ondersteuning

Wijkraden

Belangenbehartiging van bewoners in de wijk.

88.630

90.580

Bestuursorganen en -ondersteuning

Nationaal monument kamp Vught

Verstrekken subsidie Nationaal monument kamp Vught

20.530

20.530

Gezondheid

Kwetsbare bewoners

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

354.917

-

Gezondheid

Ambachtshoeve

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

11.818

-

Gezondheid

Bosch gehandicapten platform

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

69.145

70.011

Gezondheid

Flierefluiters, Open Venster, Zonnebloem

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

1.296

-

Gezondheid

Steunpunt Zelfhulp

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

71.167

-

Gezondheid

Vereniging Arbeidsongeschikten Rosmalen

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

24.292

-

Gezondheid

Hospice

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

25.000

-

Gezondheid

Stichting Door & Voor

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

24.104

-

Gezondheid

Witte tornado's

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

46.077

-

Gezondheid

Verslavingszorg

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

213.263

134.635

Gezondheid

Algemene voorzieningen WMO en jeugd

Meedoen

11.379

19.239

Gezondheid

Gezondheidsbeleid

Gezond Leven

17.496

-

Veiligheid

Bossche Reddingsbrigade

Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood

9.880

9.940

Veiligheid

Nazorg ex-gedetineerden

Re-integratie van ex-gedetineerden

7.720

25.720

Veiligheid

Nazorg ex-gedetineerden: Stichting Exodus

Re-integratie van ex-gedetineerden

18.000

-

Veiligheid

Buurtbemiddeling

Veilige woon- en leefomgeving

67.836

67.836

Veiligheid

Halt regio Zuid

Gedragsverandering voor risico- en criminele jongeren

54.975

56.090

Veiligheid

Polarisatie en radicalisering

Gedragsverandering voor risico- en criminele jongeren

91.608

76.845

Veiligheid

Dierenasiel

Veilige woon- en leefomgeving

136.955

140.718

Veiligheid

Dierenambulance

Veilige woon- en leefomgeving

16.956

17.422

Cultureel klimaat

Buurtbibliotheken

Verbinden van mensen met cultuur

31.728

32.217

Cultureel klimaat

Kunstzinnige vorming: Stichting Huis73 's-Hertogenbosch en omstreken

Verbinden van mensen met cultuur

2.107.500

2.147.080

Cultureel klimaat

Kunstzinnige vorming: overig: combinatiefunctionaris

Verbinden van mensen met cultuur

12.050

12.240

Cultureel klimaat

Beleid Kunst en Cultuur: Stichting Engelens Belang

Verbinden van mensen met cultuur

270

270

Cultureel klimaat

Beleid Kunst en Cultuur: Stichting DTV Den Bosch

Verbinden van mensen met cultuur

230.000

233.540

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende kunst (programmering)

Versterken van het culturele profiel

52.690

53.500

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Stichting Bach Cantates 's-Hertogenbosch

Versterken van het culturele profiel

6.240

6.340

Cultureel klimaat

Erfgoed: Stichting Nationaal Carnavalsmuseum Oeteldonks Gemintemuzejum

Versterken van het culturele profiel

5.190

5.270

Cultureel klimaat

Beleid Kunst en Cultuur: Subsidieregeling: fonds Landelijk Onderscheidend

Versterken van het culturele profiel

300.000

304.620

Cultureel klimaat

Beleid Kunst en Cultuur: Subsidieregeling: fonds Lokaal Effectief

Verbinden van mensen met cultuur

280.570

218.310

Cultureel klimaat

Beleid Kunst en Cultuur: Subsidieregeling: fonds Pop Up

Vernieuwen van het culturele aanbod

280.570

279.240

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch

Versterken van het culturele profiel

29.410

29.860

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Stichting Orgelkring Hendrik Niehoff

Versterken van het culturele profiel

4.430

4.500

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: 's-Hertogenbossche beiaardier stichting

Versterken van het culturele profiel

5.510

5.590

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: overig

Versterken van het culturele profiel

6.080

-

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Stimulering podiumproducties: Stichting Verkadefabriek

Versterken van het culturele profiel

34.700

35.230

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: regeling prof. kunsten: Stichting Theater Artemis

Versterken van het culturele profiel

81.790

83.050

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Koningstheateracademie

Versterken van het culturele profiel

56.560

57.430

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Stichting Verkadefabriek

Versterken van het culturele profiel

580.660

590.820

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: regeling prof. kunsten: Matzer Theaterproducties

Versterken van het culturele profiel

33.140

33.650

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Stichting Cabaretfirma

Versterken van het culturele profiel

92.590

-

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Zuid Nederlandse Theater Maatschappij (ZNTM) bv

Versterken van het culturele profiel

3.129.980

3.185.420

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten: Stichting Grafisch Atelier Den Bosch

Vernieuwen van het culturele aanbod

39.100

39.830

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten BKV: Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende kunst

Vernieuwen van het culturele aanbod

19.500

19.500

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten BKV: Lucasprijs (best afgestudeerde Kunstacademie)

Vernieuwen van het culturele aanbod

2.500

2.500

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten BKV: Kunstnacht

Verbinden van mensen met cultuur

12.500

-

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten BKV: overig

Vernieuwen van het culturele aanbod

65.500

11.180

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten BKV: Atelier Beheer Stichting:  pand St. Josephstraat

Vernieuwen van het culturele aanbod

55.220

56.820

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten: Atelier Beheer Stichting

Vernieuwen van het culturele aanbod

31.410

31.980

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten: Stedelijk Overlegorgaan voor Kunstenaars

Vernieuwen van het culturele aanbod

10.700

10.860

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten: Stichting Design Museum Den Bosch

Versterken van het culturele profiel

2.069.420

2.106.300

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten: ST. Schoolbesturen Primair Onderwijs 's-Hertogenbosch: Wijktheater

Verbinden van mensen met cultuur

22.140

-

Cultureel klimaat

Podiumkunsten/Beeldende kunsten: Stichting WILLEM TWEE muziek en beeldende kunst

Versterken van het culturele profiel

907.750

973.200

Cultureel klimaat

Bibliotheek informatievoorziening: Stichting Huis73 's-Hertogenbosch en omstreken

Verbinden van mensen met cultuur

3.246.610

3.307.390

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten: Jheronimus Award 's-Hertogenbosch

Vernieuwen van het culturele aanbod

10.000

10.000

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten: programmering BK

Vernieuwen van het culturele aanbod

23.670

13.100

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Stichting Jazz in Duketown

Versterken van het culturele profiel

61.630

80.950

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: regeling prof. kunsten: Stichting November Music

Versterken van het culturele profiel

36.610

37.170

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: regeling prof. kunsten: Stichting Theaterfestival Boulevard

Versterken van het culturele profiel

450.300

458.500

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: regeling prof. kunsten: Stichting Cement

Versterken van het culturele profiel

48.750

49.510

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Stichting Bosse Nova: Kunstbende

Verbinden van mensen met cultuur

5.530

10.620

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: regeling prof. kunsten: Internationaal Vocalisten Concours

Versterken van het culturele profiel

184.840

188.080

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Opera op de Parade

Verbinden van mensen met cultuur

26.350

26.760

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: regeling prof. kunsten: Stichting Panama Pictures

Versterken van het culturele profiel

32.120

32.610

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Stichting Bosch Parade

Vernieuwen van het culturele aanbod

100.000

100.000

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Wereld van Bosch

Verbinden van mensen met cultuur

25.000

-

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Stichting November Music: Bosch Requiem

Versterken van het culturele profiel

50.000

50.000

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: overig

Versterken van het culturele profiel

4.340

-

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Cultureel jongerenfestival

Vernieuwen van het culturele aanbod

48.300

-

Cultureel klimaat

Amateurkunsten: subsidieregeling amateurkunstbeoefening

Verbinden van mensen met cultuur

256.940

260.900

Cultureel klimaat

Amateurkunsten: Stichting TAPTOE 's-Hertogenbosch

Versterken van het culturele profiel

10.000

10.000

Cultureel klimaat

Amateurkunsten: Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch (huisvesting)

Verbinden van mensen met cultuur

13.450

13.660

Cultureel klimaat

Amateurkunsten: Drumfanfare Amantius (huisvesting)

Verbinden van mensen met cultuur

18.200

18.480

Cultureel klimaat

Amateurkunsten: 's-Hertogenbosch' Muziekkorps (huisvesting)

Verbinden van mensen met cultuur

4.440

4.510

Cultureel klimaat

Amateurkunsten: Stichting Bosch Decor Collectief

Verbinden van mensen met cultuur

5.050

6.330

Cultureel klimaat

Amateurkunsten: overig

Verbinden van mensen met cultuur

950

-

Cultureel klimaat

Erfgoed: Stichting P.M.

Versterken van het culturele profiel

62.980

64.130

Cultureel klimaat

Erfgoed: Stichting Jheronimus Bosch Art Center

Versterken van het culturele profiel

59.730

47.680

Cultureel klimaat

Erfgoed: Regeling: Heemkundekringen

Verbinden van mensen met cultuur

8.900

-

Cultureel klimaat

Erfgoed: Heemkundekring Rosmalen

Verbinden van mensen met cultuur

4.490

2.160

Cultureel klimaat

Volksfeesten: Stichting Vrienden Rosmalens Carnaval

Verbinden van mensen met cultuur

4.560

4.630

Cultureel klimaat

Volksfeesten: Stichting Carnaval 't Slotgat

Verbinden van mensen met cultuur

1.610

1.630

Cultureel klimaat

Volksfeesten: Vereniging Oeteldonkse Club

Verbinden van mensen met cultuur

9.590

9.740

Cultureel klimaat

Volksfeesten: Stichting Oranje/St Nicolaas comité Vinkel

Verbinden van mensen met cultuur

2.160

2.200

Cultureel klimaat

Volksfeesten: Stichting Jeugdbelangen Nuland

Verbinden van mensen met cultuur

580

590

Cultureel klimaat

Volksfeesten: Gilde St. Antonius Abt

Verbinden van mensen met cultuur

530

-

Cultureel klimaat

Volksfeesten: Stichting Carnavalsorganisatie Nuland

Verbinden van mensen met cultuur

660

670

Cultureel klimaat

Volksfeesten: Stichting Kafland

Verbinden van mensen met cultuur

660

670

Cultureel klimaat

Volksfeesten: Stichting Oranjecomité Nuland

Verbinden van mensen met cultuur

2.370

2.410

Cultureel klimaat

Volksfeesten: Stichting Oranje comité Empel

Verbinden van mensen met cultuur

3.620

3.680

Cultureel klimaat

Volksfeesten: Stichting Engelens Belang (koningsdag)

Verbinden van mensen met cultuur

620

630

Cultureel klimaat

Volksfeesten: Stichting Stadspijpers

Verbinden van mensen met cultuur

2.720

2.760

Cultureel klimaat

Volksfeesten: Vereniging Gilde ST. Catharina ST. Joris

Verbinden van mensen met cultuur

50

-

Cultureel klimaat

Volksfeesten: overig

Verbinden van mensen met cultuur

7.860

6.940

Cultureel klimaat

Volksfeesten: De Schutterij

Verbinden van mensen met cultuur

530

-

Cultureel klimaat

Erfgoed: Het Noord Brabants Museum

Versterken van het culturele profiel

720.420

733.780

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Stichting November Music

Versterken van het culturele profiel

-

50.000

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Stichting Cement

Versterken van het culturele profiel

-

25.000

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Stg. Noord-Zuid bevrijdingsfestival

Verbinden van mensen met cultuur

33.290

33.800

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Matzer theaterproducties

Versterken van het culturele profiel

-

13.000

Cultureel klimaat

Volksfeesten: Ondernemersvereniging KOM Rosmalen (Sinterklaas)

Verbinden van mensen met cultuur

620

630

Cultureel klimaat

Volksfeesten: Stichting Koningsdag 's-Hertogenbosch

Verbinden van mensen met cultuur

22.400

22.740

Cultureel klimaat

Volksfeesten: Stg. SJV Rosmalen (Koningsdag)

Verbinden van mensen met cultuur

3.000

3.060

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten BKV: Academie voor beeldvorming

Verbinden van mensen met cultuur

-

10.000

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Dukebox

Vernieuwen van het culturele aanbod

-

40.000

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten BKV: Future of Work

Vernieuwen van het culturele aanbod

-

40.000

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Jeroen Bosch Dweilfestival

Versterken van het culturele profiel

-

10.000

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Minoux

Verbinden van mensen met cultuur

-

30.000

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Nederlandse Breaking League

Vernieuwen van het culturele aanbod

-

15.000

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten BKV: Ongekend

Vernieuwen van het culturele aanbod

-

10.000

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Paleis voor Volksvlijt

Verbinden van mensen met cultuur

-

15.000

Cultureel klimaat

Beleid Kunst en Cultuur: Inzet BCB 2021-2024

Verbinden van mensen met cultuur

-

151

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten BKV: Stg. Willem Twee

Vernieuwen van het culturele aanbod

50.000

-

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Stichting Theater Artemis

Versterken van het culturele profiel

-

8.179

Opgroeien en talentontwikkeling

Jongerenactiviteiten

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien

5.455

30.630

Opgroeien en talentontwikkeling

Jongerenaccommodaties Nuland/Vinkel

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien

108.415

-

Opgroeien en talentontwikkeling

Jongerencultuur/Cultureel jongerencentrum

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien

117.952

-

Opgroeien en talentontwikkeling

Preventief jeugdbeleid

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien

59.401

-

Opgroeien en talentontwikkeling

't Heike

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien

66.329

-

Opgroeien en talentontwikkeling

Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

Vrijwilligers in staat stellen met jongeren van 4 t/m 24 jaar activiteiten te organiseren op het gebied  van ontmoeting, ontspanning en ontplooiing. Ze vinden plaats in de vrije tijd van jongeren en worden gedurende het gehele jaar uitgevoerd

205.982

557.757

Opgroeien en talentontwikkeling

Risicojongeren

Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en geaccepteerd weet

345.830

401.891

Opgroeien en talentontwikkeling

Collectief en preventief aanbod jeugd

Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en geaccepteerd weet

483.093

285.880

Opgroeien en talentontwikkeling

Lokaal Onderwijs kansenbeleid

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

126.284

111.433

Opgroeien en talentontwikkeling

Projecten VVE

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

2.921.171

2.921.171

Opgroeien en talentontwikkeling

Schakelklassen, nieuwkomers en zomerscholen

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

1.144.628

1.137.634

Opgroeien en talentontwikkeling

Brede scholen

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien

44.720

-

Opgroeien en talentontwikkeling

Organisatiekosten Klup-up

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien

95.936

-

Opgroeien en talentontwikkeling

Regionale aanpak VSV

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

544.287

557.666

Opgroeien en talentontwikkeling

RMC registratie en trajectbegeleiding

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

555.847

655.847

Opgroeien en talentontwikkeling

Actieplan leerbanen

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

149.148

121.671

Opgroeien en talentontwikkeling

Innovatie Leren en Werken

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

118.261

47.232

Opgroeien en talentontwikkeling

Onderwijsinnovatiefonds

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

250.000

-

Opgroeien en talentontwikkeling

Passende arrangementen binnen kindcentra

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

853.907

865.603

Opgroeien en talentontwikkeling

Innovatiebudget/uitvoering

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

-

120.000

Wonen en zorg

Beschermd Wonen

Ondersteunen van innovatieve projecten Herstel en Ervaringsdeskundigheid

120.000

220.000

Wonen en zorg

Maatschappelijke begeleiding

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven

43.016

-

Participatie en daginvulling

Sociale programma's

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven

26.785

-

Participatie en daginvulling

Fonds Burger Initiatieven

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven

213.893

-

Participatie en daginvulling

Sociale activering

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod

769.111

586.921

Participatie en daginvulling

Maatschappelijk werk

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam

68.781

28.799

Participatie en daginvulling

Ouderenbeleid

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven

114.853

-

Participatie en daginvulling

Seniorenraad

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven

18.762

-

Participatie en daginvulling

Accommodatiebeleid

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

2.076.456

715.419

Participatie en daginvulling

Vrijwilligerswerk

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod

45.026

-

Participatie en daginvulling

Mantelzorg

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod

47.900

-

Participatie en daginvulling

Algemene voorzieningen op wijkniveau

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

32.811

-

Participatie en daginvulling

Goed voor elkaar

Activiteiten stimuleren op het gebied van integratie, emancipatie en maatschappelijke participatie. De initiatieven zijn bedoeld voor inwoners met een belemmering van culturele, lichamelijke en geestelijke aard. Door deze activiteiten kunnen inwoners zelfstandiger deelnemen aan de samenleving dan eerst

135.192

1.108.053

Participatie en daginvulling

Wijk-, buurt- en dorpsbudget

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

741.290

757.610

Participatie en daginvulling

Emancipatiebeleid

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod

105.007

85.586

Participatie en daginvulling

Nieuwe initiatieven en Right to Challenge

Het ondersteunen van nieuwe initiatieven en challenges die de sociale kwaliteit van de stad bevorderen

-

190.818

Participatie en daginvulling

Ouderenverenigingen

Sociale verbanden tussen ouderen bevorderen en de sociale netwerken van ouderen versterken met onderlinge steun, meer contacten en activiteiten

-

464.492

Participatie en daginvulling

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Het mede mogelijk maken van projecten die bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

-

27.567

Wonen en werkomgeving

Exploitatiebijdragen dierenverblijven

Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven

42.710

-

Wonen en werkomgeving

Jheronimus Academy of Data Science

Bijdrage aan het realiseren van de JADS bedrijvenassociatie alsmede het uitvoeren van aanvullende valorisatie-activiteiten

200.000

200.000

Wonen en werkomgeving

Bai gemeentelijke bijdrage

Bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in Den Bosch en de regio via een brede publieke discussie over architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst

50.000

50.000

Bereikbare stad

Subsidieregeling Verkeerseducatie en verkeersveiligheid

Het bevorderen van verkeerseducatie en verkeersveiligheid

105.000

105.000

Sport en recreatie

Exploitatiebijdrage Combibad Kwekkelstijn BV

 Openstelling van een openbaar toegankelijk zwembad

605.340

618.050

Sport en recreatie

Sportevenementen

Mogelijk maken van Sportevenementen in de stad

101.000

96.560

Sport en recreatie

'S-PORT PLUS

Bijdrage voor de organisatie van beweegactiviteiten voor senioren (bewegingscentrum 50+)

5.600

5.690

Sport en recreatie

De Plek

Incidentele aflopende subsidie aan Stichting Flik-Flak

100.000

80.000

Sport en recreatie

Verenigingssubsidie (jeugdleden en vrijwilligers)

Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden en vrijwilligers bij sportverenigingen

315.800

320.660

Sport en recreatie

Subsidie gehandicaptensport

Bijdrage voor de instandhouding van de sportieve activiteiten van de vereniging Sport Voor Gehandicapten

5.730

5.820

Sport en recreatie

Exploitatiebijdrage geprivatiseerde kleedaccommodaties

Bijdrage ten behoeve van instandhouding (geprivatiseerde) kleedkamers van derden

20.870

21.190

Sport en recreatie

Subsidie handboogvereniging Prins Bernhard

Bijdrage in de huurlasten van de accommodatie van de handboogvereniging

5.210

5.290

Sport en recreatie

Exploitatiebijdrage World Skate Center

Bijdrage in de exploitatielasten van de gehuurde skatehal

95.100

96.560

Sport en recreatie

Subsidiebijdragen Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)

Mogelijk maken van begeleide beweegactiviteiten voor senioren

2.750

2.790

Sport en recreatie

Stichting Noord-Brabants Landschap

De subsidie dient ter ondersteuning van de activiteiten voor de voorlichting en educatie van de Brabantse bevolking met als doel het in stand houden van natuur en landschap

2.150

2.150

Sport en recreatie

Stichting Landschapsbelang Maasdonk

De subsidie dient ter ondersteuning van de activiteiten op het gebied van educatie, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente 's-Hertogenbosch

1.880

1.880

Sport en recreatie

Combinatiefunctionarissen

Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris

152.630

242.620

Sport en recreatie

Subsidieregeling Uitvoeringsbudget Bosch Sportakkoord 2021

Uitvoeringsbudget beschikbaar stellen aan de partners van het Bosch Sportakkoord ter bevordering van de uitvoering van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

-

65.000

Milieu respecterende ontwikkelingen

Het Groene Pad

Stimuleringsbijdrage voor natuur- en milieueducatie voor basisscholen

36.380

36.380

Milieu respecterende ontwikkelingen

Subsidieregeling Bossche duurzaamheids-activiteiten

Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van een duurzaam milieugedrag bij  inwoners

51.960

51.960

Milieu respecterende ontwikkelingen

Subsidieregeling aanleg groene daken

Schoon hemelwater van bestaande particuliere daken afkoppelen via groene daken. Door hemelwater af te koppelen stort het riool minder over, waardoor de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert. Uiteindelijk zijn zo ook een minder groot vuilwaterriool en rioolwaterzuivering nodig, wat efficiency in de gehele waterketen betekent. Afkoppelen vormt een onmisbaar onderdeel van doelmatig waterbeheer en van de ambitie om te komen tot een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in ’s-Hertogenbosch. Groene daken bieden een grote bijdrage aan zowel het vasthouden van water als de verbetering van de biodiversiteit en het leefklimaat in de stad.

110.000

90.000

Cultuurhistorische kwaliteit

Subsidieverordening Monumenten

Behouden en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad en haar directe omgeving. Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid en de kwaliteit van wijken

350.000

350.000

Cultuurhistorische kwaliteit

Onderhoud Sint Jan

Bijdrage in onderhoud Sint Jan

155.000

155.000

Cultuurhistorische kwaliteit

Subsidieregeling Heemkundekringen en Gilden

De uitoefening van de heemkunde en de traditie van de lokale schuttersgilden in de gemeente 's-Hertogenbosch stimuleren.

-

14.730

Ruimte voor economie en voorzieningen

Citymarketing

Subsidies aan evenementenorganisatoren die bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing

255.490

326.260

Ruimte voor economie en voorzieningen

VVV 's-Hertogenbosch en de Meijerij

Subsidies aan evenementenorganisatoren die bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing

343.450

348.740

Ruimte voor economie en voorzieningen

Blauwe engelen

Gastvrij onthalen van bezoekers aan 's-Hertogenbosch

50.500

51.280

Ruimte voor economie en voorzieningen

Stichting nieuwjaarsreceptie

Organisatie van de nieuwjaarsreceptie voor alle ondernemers uit 's-Hertogenbosch en omstreken

10.000

10.000

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Bernheze

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

27.863

27.863

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Boekel

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

8.458

8.458

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Boxmeer

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

25.804

25.804

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Boxtel

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

32.909

32.909

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Cuijk

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

29.454

29.454

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Grave

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

12.444

12.444

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Haaren

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

10.772

10.772

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Landerd

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

14.330

14.330

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Mill & Sint Hubert

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

9.539

9.539

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Oss

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

119.282

119.282

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Sint Anthonis

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

7.688

7.688

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Sint Michielsgestel

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

27.353

27.353

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Uden

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

47.215

47.215

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Vught

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

19.307

19.307

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Meijerijstad

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

84.401

84.401

Werk en inkomen

Subsidie Taalnetwerk

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

332.460

332.460

Werk en inkomen

Subsidie Vluchtelingenwerk

Voorkomen sociaal isolement en vergroten zelfredzaamheid

330.000

330.000

Werk en inkomen

loonkostensubsidie Begeleid Werken SW

Het bevorderen van de participatie op de arbeidsmarkt van personen met een SW indicatie, door het verstrekken van loonkostensubsidie aan werkgevers voor het realiseren van een Begeleid Werken plaats

440.000

440.000

Werk en inkomen

loonkostensubsidie werkbeurs/indiensttredingsvergoeding

Het ondersteunen van werkgevers bij het in dienst nemen van mensen die op de reguliere markt niet het minimumloon kunnen verdienen

65.000

45.000

Werk en inkomen

loonkostensubsidie participatiewet

De WWB'ers met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen te geven op een baan en daardoor zelf in het inkomen te kunnen voorzien

4.894.600

5.117.090

Armoede en schulden

Gemeentelijk minimabeleid

Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen

740.799

758.013

Armoede en schulden

Schuldhulpverlening

Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen

142.830

830

Totaal

41.000.059

40.042.845

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43