Begroting 2021

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wat willen we bereiken?
Voor een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van wijken en buurten is het belangrijk dat de gemeentelijke gebouwen, sportvoorzieningen en de openbare ruimte schoon, heel, veilig, functioneel en aantrekkelijk zijn. De uitdaging is om de beschikbare middelen zoveel mogelijk te combineren en de kapitaalgoederen op een duurzame en meest economische wijze te beheren.

Beleidskaders
In kader- en beleidsnota’s zijn de gemeentelijke visie en het beleid ten aanzien van (het onderhoud van) kapitaalgoederen verwoord. De hiernavolgende documenten zijn hierbij relevant. Tussen haakjes staan maand en jaar waarin de raad het document heeft vastgesteld.

Wegen, groen en openbare verlichting

Riolering:

Water:

Gebouwen:

Voorziening groot onderhoud
Voor een aantal kapitaalgoederen is een voorziening groot onderhoud aanwezig voor de egalisering van de jaarlijks fluctuerende uitgaven voor groot onderhoud. Daar waar geen voorziening groot onderhoud gehanteerd wordt, worden de uitgaven voor groot onderhoud jaarlijks in de exploitatie geraamd.

Wegen
Bij het groot onderhoud van wegen wordt geen voorziening groot onderhoud gehanteerd.

Groen
Voorziening Onderhoudsfonds R&B OR

Openbare verlichting
Bij het groot onderhoud van de openbare verlichting wordt geen voorziening groot onderhoud gehanteerd.

Riolering
Voorziening riolering

Water
Bij het groot onderhoud van water gerelateerde kapitaalgoederen wordt geen voorziening groot onderhoud gehanteerd.

Gebouwen

  • Voorziening onderhoud stadskantoor
  • Voorziening onderhoud bestuurscentrum
  • Voorziening onderhoud Wolvenhoek 2-4
  • Voorziening onderhoud brandweerkazerne
  • Voorziening ohd BBSén, MFA’s en KDV’s zelfstandig
  • Voorziening groot onderhoud Sportiom
  • Voorziening onderhoud gebouwen AFV
  • Voorziening onderhoud Stadsarchief
  • Voorziening onderhoud monumenten
Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43