Begroting 2021

Programma's

Sport en recreatie

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Aanpassing en verbetering binnensportaccommodaties

109

109

109

109

Aanpassing en verbetering openluchtsportaccommodaties

147

147

147

147

Aanpassing en verbetering Kwekkelstijn

35

35

35

35

Aanpassing en verbetering (openlucht)recreatie

67

67

67

67

Bouwkundig en installatietechnisch onderhoud Sportiom

2.044

2.044

-

-

Kleedlokalen EVVC

307

-

-

-

Kleedlokalen HC Maliskamp

-

1.533

-

-

Toplagen Emplina

537

-

-

-

Toplagen Engelen

537

-

-

-

Toplagen TGG

358

-

-

-

Toplagen HC Den Bosch

-

792

-

-

Toplagen: HC Maliskamp

-

199

-

-

Renovatie gymnastieklokaal Eekbrouwersweg

800

-

-

-

Totaal

4.941

4.926

358

358

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43