Begroting 2021

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Routine investeringen afvalstoffendienst

2.000

1.275

1.275

1.275

Inzamelmiddelen

300

300

300

300

Vervanging riolering algemeen

1.805

1.805

1.805

1.805

Vervanging installatie IBA's (individuele behandeling afvalwater)

50

425

-

-

Vervanging ondergrondse containers

500

500

500

500

Duurzaamheid (incl. mobiliteit)

1.032

1.032

1.032

1.032

Diverse reparaties en aanpassingen

336

336

336

336

Afkoppelen van hemelwater: Algemeen bij herinrichting

1.699

1.699

1.699

1.699

Grondwatermeetnet, vervanging meetinstrumenten

-

93

-

-

Totaal

7.722

7.465

6.947

6.947

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43