Begroting 2021

Programma's

Cultuurhistorische kwaliteit

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Verbetering monumentale panden

60

60

60

60

Restauratie en ontwikkeling militair Erfgoed

1.886

1.886

1.886

1.886

Restauraties monumenten

359

359

359

359

Totaal

2.305

2.305

2.305

2.305

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43