Begroting 2021

Programma's

Werk en inkomen

Bossche Banen BV

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 30.000 (aandelenkapitaal)

€ 63.422

€ 61.274

€ 2.056

€ 2.063

-/- € 2.148

Risicomanagement:

De activiteiten van Bossche Banen BV zijn volledig afgebouwd en vanaf 1-1-2018 is er geen personeel meer in dienst bij de BV. Het financiële risico is dus beperkt. Voorlopig handhaven we nog de Bossche Banen BV omdat arbeidsrechtelijke uitwerkingen in relatie tot de Participatiewet nog volop in ontwikkeling zijn.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43