Begroting 2021

Programma's

Werk en inkomen

Schoonmaak Coöperatie

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

Coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid

€ 2.283.256

€ 1.932.000

€ 3.120.892

€ 3.053.000

€ 590.000

Risicomanagement:

De Schoonmaak Coöperatie is formeel aansprakelijk voor haar activiteiten. De leden zijn niet aansprakelijk voor door de Schoonmaak Coöperatie verrichte activiteiten en eventuele schulden.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43