Begroting 2021

Programma's

Veiligheid

Wat willen we bereiken?

In dit veiligheidsveld staan veiligheidsvraagstukken in relatie tot jeugd centraal, zoals jeugdoverlast en -problematiek, alcohol en drugs en veilig in en om de school. Prioriteit ligt bij problematische jeugd- en jeugdgroepen met het accent op jeugdoverlast en –criminaliteit, individuele probleemjongeren, risico’s drank- en drugsgebruik en geweld (jeugd als dader én als slachtoffer).

We willen:

  • Vermindering/ voorkomen jeugdoverlast en –criminaliteit

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Aantal incidenten overlast jeugd per 1.000 inwoners

5,9

5,0

4,8

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat vaak overlast van jongeren in de buurt ervaart

7,3%

6,0%

4,5%

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt op plekken waar groepen jongeren rondhangen

8,0%

6,0%

5,0%

Bron: Veiligheidsmonitor

Wat gaan we er voor doen?

We investeren in (problematische) jeugd zodat ongewenst gedrag ‘duurzaam’ vermindert en de focus meer komt te liggen op perspectief en inclusie. Hierbij staan integraliteit, zorg en veiligheid, zowel persoons- als groepsgericht, samenwerking met partners en wisselwerking tussen gemeentelijke beleid centraal. Naast de reguliere inzet doen we dit door:

  • Tandemoptreden tussen zorg & veiligheid: om enerzijds de jeugdoverlast in wijken te voorkomen en anderzijds om preventieve interventies te plegen op thema’s als gebruik van alcohol & drugs, sexting, gameverslaving en criminaliteit. Samenwerking “Veilige School” is hier onderdeel van.
  • ’Vroeg’ te starten met een stadsbrede aanpak op verharde straatcultuur genaamd True Friend.
  • We ontwikkelen wijkgericht ism MO preventieve programma’s die aansluiten bij specifieke doelgroep, zoals powerboys en powergirls en fight 2 create in West.
Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43