Begroting 2021

Programma's

Veiligheid

Wat willen we bereiken?

In dit veiligheidsveld staat ‘sociale onveiligheid’ rond verschillende vormen/ locaties van bedrijvigheid centraal, zoals veilige winkelgebieden, bedrijventerreinen, evenementen, uitgaan en toerisme. Prioriteit heeft deelthema ‘veilig uitgaan en veilige evenementen’ met als zwaartepunten uitgaansgeweld en –overlast, fysieke en sociale veiligheidsrisico’s rond grote evenementen en inperking van alcohol- en drugsgebruik.

We willen:

  • Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen
  • Veilige horeca, uitgaan en evenementen

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat overlast ervaart van horeca

2%

2%

2%

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat zich onveilig voelt rond horeca

3%

2%

2%

Bron: Veiligheidsmonitor

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen voor een combinatie van procedures en veiligheidschecks enerzijds en samenwerking met én initiatief van ondernemers anderzijds zodat de veiligheid rondom uitgaan en evenementen duurzaam beheersbaar is. Naast de reguliere inzet doen we dit door:

  • Samen met de veiligheids- en zorgpartners geven we nieuw prostitutiebeleid vorm en neemt de gemeente het toezicht op de prostitutie van de politie over.
  • In relatie tot veilig uitgaan en veilige evenementen worden inwoners bewust gemaakt van de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik.

Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen door aanpak winkeldiefstal, overvallen en inbraak/diefstal bedrijventerreinen door o.a. ondersteuning van de KVO-aanpak (Keurmerk Veilig Ondernemen/ platform veiligheid).

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43