Begroting 2021

Programma's

Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Dit veiligheidsveld concentreert zich op fysieke veiligheidsvraagstukken, zoals verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er zijn geen specifieke prioriteiten benoemd voor dit veiligheidsveld.

Dit gaan we binnen dit beleidsveld bereiken door:
•   Voorbereid te zijn op rampen en crises
•   Te zorgen voor een veilige fysieke ruimte

Wat gaan we er voor doen?

Doorontwikkeling van onze crisisorganisatie ‘bevolkingszorg’ in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Noord en met de ervaringen die we opdoen vanuit de inzet bij de corona-crisis

We bewaken de samenhang en regie op fysieke en externe veiligheid.

We zijn actief in de crisisorganisatie met betrekking tot corona gericht op herstelzorg en de nafase.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43