Begroting 2021

Programma's

Cultureel klimaat

Wat willen we bereiken?

  • de sterke positie borgen en uitbouwen van de professionele organisaties die landelijke financiering krijgen;
  • een sterke samenwerking in Brabantstad om belangen af te stemmen en gezamenlijk te behartigen;
  • (nieuwe) makers aan onze gemeente binden, die zich hier ontwikkelen en blijven experimenteren, waarbij we meer aandacht hebben voor de diversiteit van makers;
  • het accommodatiebeleid optimaal stimuleren zodat kunstenaars hier willen werken;
  • goede kunst in de openbare ruimte.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Het percentage inwoners dat het culturele leven van ’s-Hertogenbosch typeert als bij de tijd, vernieuwend of modieus.

51%

53%

54%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat gaan we er voor doen?

We volgen en evalueren de gesubsidieerde instellingen kritisch en helpen hen om zich verder te ontwikkelen

Middels de cultuurfondsen stimuleren we vernieuwing van het aanbod en het bereik van nieuw publiek

Op basis van de (nieuwe) programmalijnen maken we subsidieafspraken met organisaties in de BCB 2021-2024

We geven vorm en inhoud aan het voorstel over culturele samenwerking in Brabantstad, waarvoor in 2019 matchinggeld van het Rijk is gerealiseerd

Samen met de Brabantstadpartners en het ministerie van OC&W zetten we proeftuinen op waarbij meer internationale uitwisseling plaatsvindt van kunstenaars

In de cultuurfondsen gaan we, zoveel mogelijk in matching met de provincie, de mogelijkheden voor kunstenaars benadrukken om zich in ’s-Hertogenbosch verder te ontwikkelen

We faciliteren tijdelijke expositieruimten voor succesvolle Kunstakademiestudenten met als doel de relatie met de Kunstakademie en -studenten te versterken

We herijken het atelier- en studiobeleid

We werken aan een integrale benadering van Kunst in de Openbare Ruimte en stedelijke ontwikkelingen in de spoorzone

We zorgen voor financiering van de lokale omroep op het huidige niveau voor de laatste twee jaar van de zendmachtiging. We evalueren tijdig om besluiten te kunnen nemen voor de nieuwe periode

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43