Begroting 2021

Programma's

Cultureel klimaat

Wat willen we bereiken?

  • dat ‘s-Hertogenbosch Cultuurstad van het Zuiden nog beter bekend wordt;
  • dat ‘s-Hertogenbosch een theater krijgt dat aan de eisen van de tijd voldoet en waarmee we ons kunnen meten met vergelijkbare steden;
  • een optimale afstemming en samenwerking voor programmering tussen de podia en musea in onze gemeente;
  • een divers aanbod met speciale aandacht voor Urban;
  • de legacy borgen van het Jeroen Bosch-jaar;
  • een lokale omroep met regionale allure.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat het cultureel klimaat typeert als levendig

63%

63%

63%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat jaarlijks tenminste eenmaal Bossche festivals bezoekt exclusief Carnaval

64%

65%

66%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat het cultureel klimaat typeert met: 'er vinden veel kunst- en cultuuractiviteiten plaats'

71%

71%

72%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat gaan we er voor doen?

We vergroten de ondersteuning van en zichtbaarheid aan urban-activiteiten, onder meer via de cultuurfondsen, om de aansluiting van het cultuuraanbod bij jongeren te versterken

We voeren gesprekken met het culturele veld en de huidige gebruikers van de Tramkade over een structurele culturele voorziening gericht op urban, experiment en jongerenevenementen

We continueren de subsidie van Bosch requiem, Bosch Parade en de Wereld van Bosch

We dragen ’s-Hertogenbosch als Cultuurstad van het Zuiden actiever uit met als doel ons nog steviger te positioneren en meer bekendheid te genereren over wat onze gemeente te bieden heeft

We leggen een steviger koppeling met ons Citymarketingbeleid

We werken verder aan de ontwikkeling van de culturele programmering als onderdeel van de Data-week

In Brabantstadverband implementeren we een programma om een diverser en groter publiek te bereiken

We voeren de plannen voor de vernieuwbouw van het Theater aan de Parade uit.

We vragen aan de podia een structuur te ontwikkelen waarin zij tot een inhoudelijk en financieel optimale afstemming en samenwerking komen voor programmering

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43