Begroting 2021

Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat willen we bereiken?

Met De Groene Delta ontwikkelen wij ’s-Hertogenbosch als een aantrekkelijke, groene toekomstbestendige stad in een natuurrijke omgeving. Dit willen we bereiken in grensoverschrijdende samenwerkingen met overheden, natuur- en landbouworganisaties, bewoners, bedrijfsleven en onderwijs. De Groene Delta draagt zo bij aan een aantrekkelijke en biodiverse woon- en werkomgeving en een evenwichtige ontwikkeling van het stedelijk gebied.

Wat gaan we er voor doen?

Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma De Groene Delta 2 2018 – 2021

De uitvoering van het project kanaalpark 2e fase zal in 2021 plaatsvinden. Mogelijk loopt het project langer door in verband met de mogelijke afzet van grond op andere plekken.

Voor de Dungense Polder is er de ambitie om 10 hectare nieuwe natuur te ontwikkelen. Door de MIRT A2 en de RES heeft het uitwerken van deze ambitie geheel stil gestaan. Deze zal weer worden opgestart waneer beide trajecten MIRT A2 en RES afgerond zijn. Afhankelijk van de uitkomsten wordt dan opnieuw bekeken op welke manier de ambitie ingevuld kan worden.  

De inzet in de Hooge Heide is gericht op het realiseren van een een aantrekkelijk groen (zorg-)landschap.In 2021 zal een visie rondom de Groote Wetering worden opgesteld met de omgeving. Grotere investeringen staan hier niet op het programma

In de Diezemonding wordt op grote schaal de komende jaren nieuwe natuur ontwikkeld. Middels kleiwinning in de Henriëttewaard wordt een deel van de kosten gedekt. Het project is reeds opgestart en zal meerdere jaren lopen.

De StadsAa is verrommeld. We zoeken samen met het waterschap naar mogelijkheden (financiering) om de StadsAa in te richten als een ecologische-recreatieve verbinding.

Op basis van de Ecologische Stadsvisie worden losse biodiversiteitsprojecten, zoals bloemrijke bermen en ecologische oevers uitgevoerd. Biodiversiteit zal in 2021 onderdeel uitmaken van het nieuwe groenblauw beleid. Natuurinclusief bouwen wordt bij zo veel mogelijk bouwprojecten toegepast d.m.v. het inbouwen van nestgelegenheid. Zo veel als mogelijk wordt er samengewerkt met bewoners met initiatieven.  

Structureel wordt gecommuniceerd over de Groene Delta. Hiermee zorgen wij voor draagvlak, een goed gebruik en betrokkenheid.

Onze voorgenomen samenwerking met de regio is nog niet gerealiseerd. In 2021 zullen wij verkennen of en op welke manier we deze samenwerking kunnen vormgeven en of we kunnen komen tot een regionaal programma voor de Groene Delta.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43