Begroting 2021

Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Gevel stadhuis

972

-

-

-

Investeringen ICT-plan

3.168

2.217

828

2.080

Totaal

4.140

2.217

828

2.080

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43